« Powrót do listy

Debata nt. RPO 2014-2020 w woj. podlaskim 13.12.2013

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”podlaskie

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-group” oraz Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego zapraszają przedstawicieli NGO i partnerów społecznych związanych z ekologią i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju do wzięcia udziału w debacie dot. konsultacji społecznych dokumentu RPO 2014-2020 w woj. podlaskim. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 w Departamencie Zarządzania RPO w Białymstoku, który mieści się przy ul. Poleskiej 89.

Program spotkania 13 grudnia:
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 12.15 Projekt RPO WP 2014-2020 – Prof. Piotr Banaszuk, Dyr. Dept. Zarządzania RPO Daniel Górski
12.15 – 12.45 Stanowisko pozarządowych organizacji ekologicznych – Przemysław Nawrocki (WWF), Piotr Znaniecki (Stowarzyszenie „Agro-Group”)
12.45 – 14.00 Dyskusja nad projektem RPO WP 2014-2020 – moderacja Patrycja Romaniuk (Polska Zielona Sieć)
14.00 – 14.30 Lunch

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Warszawy (transport publiczny lub do wysokości  50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 9 grudnia 2013. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt do organizatora: Piotr Znaniecki, piotrzna@wp.pl, biuroagro@wp.pl, tel./fax 85 653 75 76.