« Powrót do listy

Warsztaty dla POE w woj. lubelskim

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego RozwojulubelskieWarsztaty dla POE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo LUBELSKIE”, który odbędzie się w dniach 26-27 KWIETNIA 2013 w „Domu na Podwalu”,  ul. Podwale 15 w Lublinie.

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Lublina (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).

Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20.04.2013 (decyduje kolejność zgłoszeń) Kontakt do organizatorów: 817437104 oikos@ekolublin.pl