« Powrót do listy

Warsztaty dla POE w woj. kujawsko-pomorskim

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego Rozwojukujawsko-pomorskieWarsztaty dla POE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Szkoła Leśna na Barbarce serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo KUJAWSKO-POMORSKIE”, który odbędzie się w dniach 4-5 CZERWCA 2013 w Toruniu.

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Torunia (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).

Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 26.05.2013 (decyduje kolejność zgłoszeń). Kontakt do organizatorów: Monika Krauze, tel./056/ 657 60 88, 602 572 337, m.krauze@szkola-lesna.torun.pl