« Powrót do listy

Warsztat dla POE w woj. warmińsko-mazurskim

Kategorie w których występuje projekt:
warmińsko-mazurskieWarsztaty dla POE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zaprasza na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE”, który odbędzie się w dniach 23-24  WRZEŚNIA 2013 w Olsztynie.

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Olsztyna (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).

Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 13.9.2013 (decyduje kolejność zgłoszeń). Kontakt do organizatorów: Patrycja Romaniuk,  patrycja.romaniuk@bankwatch.org, tel: 22 892 00 86, kom. 603640268.

Zaproszenie na warsztat dla NGOs Olsztyn