« Powrót do listy

Warsztat dla POE w woj. świętokrzyskim

Kategorie w których występuje projekt:
świętokrzyskieWarsztaty dla POE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Świętokrzyski Instytut Ekorozwoju serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE”, który odbędzie się w dniach 25-26  WRZEŚNIA 2013 w Kielcach.

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Kielc (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).

Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 21.9.2013 (decyduje kolejność zgłoszeń). Kontakt do organizatorów: Dawid Dziuba, d.dziuba@ekoinstytut.com, tel: 663679877.

Zaproszenie na warsztat dla NGOs_Kielce