« Powrót do listy

Warsztat dla POE w woj. śląskim

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego RozwojuśląskieWarsztaty dla POE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Pracownia na rzecz Wszystkich Istot serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo ŚLĄSKIE”, który odbędzie się w dniach 4-5  LIPCA 2013 w Bielsku Białej.

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Bielska Białej (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).

Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28.6.2013 (decyduje kolejność zgłoszeń). Kontakt do organizatorów: Agnieszka Hulbój, hulboj.agnieszka@gmail.com