« Powrót do listy

Warsztat dla POE w woj.małopolskim

Kategorie w których występuje projekt:
małopolskieWarsztaty dla POE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Aeris Futuro zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo MAŁOPOLSKIE”, który odbędzie się w dniach 24-25  WRZEŚNIA 2013 w Krakowie.

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Krakowa (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).

Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 19.9.2013 (decyduje kolejność zgłoszeń). Kontakt do organizatorów:  info@zielonasiec.pl , tel: 12 432 28 08.