« Powrót do listy

Pierwsze spotkanie KM POIŚ 2014-2020 – Warszawa, 25.03.2015

Kategorie w których występuje projekt:
Bez kategorii

W dniu 25 marca 2015 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (sala 5114  AB  (V  piętro), godz. 10.30 – 16.30) odbędzie się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem  obrad  będzie  przyjęcie  Regulaminu  KM  POIiŚ oraz kryteriów wyboru  projektów o charakterze horyzontalnym i specyficznych dla wybranych obszarów objętych   interwencją   POIiŚ   2014-2020.   Zostanie również zaprezentowany  Program  Operacyjny  Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020 oraz projekt Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ 2014-2020.

Potwierdzenie  uczestnictwa  w posiedzeniu (Państwa lub pisemnie upoważnionego  przedstawiciela  Państwa instytucji) należy przesłać do 19 marca 2015 r., na adres  poczty elektronicznej: kmpois14-20@mir.gov.pl

Materiały:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zaproszenie_I KM POIiŚ 14-20

Agenda_I KM POIiŚ 14-20

1. posiedzenie KM POIŚ 2014-2020_materiały