« Powrót do listy

Ochrona środowiska w funduszach europejskich 2014-2020

Kategorie w których występuje projekt:
Stanowiska POE

Poniżej znajdą Państwo dokument prezentujący syntezę najważniejszych postulatów Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w kontekście uszczegółowień do Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Ochrona środowiska w funduszach europejskich 2014-2020

Nature conservation in EU Funds 2014-2020