« Powrót do listy

Debata nt.RPO 2014-2020 w woj. podkarpackim 26.02.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”podkarpackie

 

 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie „EKOSKOP”

serdecznie zapraszają przedstawiciela Organizacji na debatę pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

która odbędzie się w dniu 26 lutego 2014 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00

w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ul. Łukasza Cieplińskiego 4

Celem debaty jest przedstawienie uczestnikom postulatów wypracowanych przez Pozarządowe Organizacje Ekologiczne dotyczących RPO na lata 2014-2020 oraz dyskusja na temat modyfikacji RPO wg przedstawionych postulatów.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu dla osób spoza Rzeszowa (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Prosimy o potwierdzenie obecności przedstawiciela Organizacji do dnia 24.02.2014 r.

Kontakt do organizatorów:

Kasia Ruszała, ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl, tel. 607039990

Debata RPO_woj. podkarpackie_zaproszenie