« Powrót do listy

Debata nt.RPO 2014-2020 w woj. małopolskim 18.12.2013

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”małopolskie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Aeris Futuro

we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – woj. małopolskie”

która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 o godz. 12:00

 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

przy ul. Racławickiej 56 (sala nr 414) w Krakowie

Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Krakowa (transport publiczny lub do wysokości  50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 12 grudnia 2013. Liczba miejsc jest ograniczona, więc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do organizatorów: info@zielonasiec.pl, tel. 12 432 28 08. 

Fundusze UE_zaproszenie na debatę dla NGOs_Małopolska