« Powrót do listy

Debata dot.RPO woj. zachodniopomorskie, 23.09.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”zachodniopomorskie

ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Federacja Zielonych GAJA serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – woj. zachodniopomorskie”

która odbędzie się w dniach 23.09.2014

 w siedzibie Federacji Zielonych GAJA ul. 5 Lipca 45 Szczecin.

 

Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Szczecina (tylko transport publiczny lub do wysokości 25-50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 18.09.2014

Kontakt do organizatorów:

Daria Wróbel  e-mail: dariaw@gajanet.pl Tel 489 42 33

 

Zapraszamy!