« Powrót do listy

Debata dot. RPO – woj. wielkopolskie 25.6.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”wielkopolskie

ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Biblioteka Ekologiczna

serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – Województwo Wielkopolskie”

która odbędzie się w dniu 25 czerwca  2013

w sali im. K. Marcinkowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 w Poznaniu,al. Niepodległości 16/18 wejście C

Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania (szczególnie w zakresie uszczegółowienia) i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Poznania (transport publiczny lub do wysokości 50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

W załączniku znajduje się agenda debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pana/Pani obecności do dnia 11 czerwca 2014 na adres email patrycja@zielonasiec.pl lub tel. 603 640 268.

Zapraszamy!

debata RPO_wielkopolskie_zaproszenie