« Powrót do listy

Debata dot. RPO – woj. świętokrzyskie 25.6.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”świętokrzyskie

ZAPROSZENIE
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja CampoSfera
serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt.
„Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014-2020 – woj. świętokrzyskie”
która odbędzie się w dniu
25.06.2014
w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania (szczególnie w zakresie uszczegółowienia) i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.
Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.
Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Kielc (transport publiczny lub do wysokości 50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

W załączniku znajduje się agenda debaty.
Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 23.06.2014
Kontakt do organizatorów: Jakub Kubiec, tel. 531 503 972

Zaproszenie na debatę 25.06.2014_Kielce