« Powrót do listy

Debata dot. RPO woj. śląskie, 9.09.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”śląskie

ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

serdecznie zaprasza do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – woj. śląskie”

która odbędzie się w dniu

09.09.2014

 w Katowicach, w Sali Błękitnej przy ul. Ligonia 46

w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania (szczególnie w zakresie uszczegółowienia) i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Katowic (transport publiczny lub do wysokości  50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

W załączniku znajduje się agenda debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 05.09.2014 na adres patrycja@zielonasiec.pl (kontakt tel. – Patrycja Romaniuk, 603 640 268)

 

Zapraszamy!

Zaproszenie_debata_RPO 2014+ woj. śląskiego_09.09