« Powrót do listy

Debata dot. RPO – woj. opolskie 5.6.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”opolskie

ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt.

„Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014-2020 – woj. opolskie”

która odbędzie się w Opolu w dniach 5. 06. 2014
w
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14. Opole

Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Opola (transport publiczny lub do wysokości 50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.
Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 4 czerwca 2014 r.
Kontakt do organizatorów:
EKO-UNIA: Hanna Schudy, email: hanaschudy@gmail.com

Debata_Opole_zaproszenie