« Powrót do listy

Debata dot. RPO woj. łódzkie

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”łódzkie

ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – województwo łódzkie”

która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 (piątek)

w sali 201 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (al. Piłsudskiego 8)

Celem debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania (szczególnie w zakresie uszczegółowienia) i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

W załączniku znajduje się agenda debaty.

Kontakt do organizatorów:

Ewa Kamińska-Bużałek, e-mail:  ewa@eko.edu.pl, tel.  691 749 140

Zapraszamy!

Zaproszenie ngo