« Powrót do listy

Debata dot. RPO w woj. lubuskim 31.3.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego Rozwojulubuskie

ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie EKO-UNIA

serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – woj. Lubuskie”

która odbędzie się w dniu 31.03.2014

 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, Zielona Góra

sala VIP, przy bufecie Lubuskie Smaki

 Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza … (transport publiczny lub do wysokości  50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

W załączniku znajduje się agenda debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 28.03.2014

Kontakt do organizatorów:

[Anna Dziadek, annadziadek@gazeta.pl, 602-653 069]

Zapraszamy!

Debata RPO_woj. lubuskie