« Powrót do listy

Debata dot. RPO w woj. dolnośląskim, Wrocław 7.5.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”dolnośląskie

ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja na rzecz Ekorozowoju

serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – woj. dolnośląskie”

która odbędzie się w dniu 7.05.2014

we Wrocławiu

 Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Wrocławia (transport publiczny lub do wysokości  50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 30.4.2014

Kontakt do organizatorów:

Katarzyna Zaremba – katarzynaz@eko.org.pl

Zapraszamy