« Powrót do listy

Apel do MiIR w sprawie partnerstwa przy uszczegółowieniach

Kategorie w których występuje projekt:
Bez kategorii

Organizacje pozarządowe współpracujące m.in. w ramach Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, w tym Polska Zielona Sieć, opracowały list z apelem do Minister Infrastruktury i Rozwoju, w którym zwracają uwagę na brak szerokich konsultacji ze stroną społeczną Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych oraz zwracają się z prośbą o zapewnienie zastosowania zasady partnerstwa i udziału NGO w przygotowaniu SZOOP.

List z apelem skierowanym do Minister Marii Wasiak został otwarty do podpisu przez wszystkie organizacje pozarządowe, aby pokazać szerokie poparcie sektora dla zawartych w nim postulatów.

Treść listu znajduje się tutaj.

Podpisy pod listem można składać do środy 18 lutego, do godziny 12:00, przez portal ngo.pl tutaj.